Norsk Luftsportstilsyn

Velkommen til Norsk Luftsportstilsyn. Vi er nasjonal myndighet for seil- og ballongflyging. Våre oppgaver inkluderer blant annet å Utstede sertifikater for seilfly og ballong, og utføre adgangskontroll og tilsyn av relevante utdanningsinstitusjoner. Les mer om vår virksomhet eller ta kontakt med oss.