PERIODISK FLYGETRENING (PFT)

 In Nyheter

Det har vært en del spørsmål knyttet til PFT av piloter som innehar et LAPL(S)- eller SPL-sertifikat utstedt av Norsk Luftsportstilsyn (NLT). Spørsmålet er aktuelt da det her vil være snakk om PFT av piloter med et EASA FCL-sertifikat utført av instruktører med nasjonale (norske) instruktørbevis.

NLT har besluttet at innehavere av IK-1 og IK-2 rettigheter kan utføre PFT av piloter med EASA FCL-sertifikater under det samme opplegget som praktisert tidligere.

Kravet til å opprettholde et LAPL(S)- eller SPL-sertifikat er gitt i FCL.140.S og er:

  1. Minimum 5 timer flytid som fartøysjef på seilfly/motorseilfly inkludert 15 starter i løpet av de siste 24 måneder
  2. To treningsflyginger med instruktør klasse 1 eller 2 i løpet av de siste 24 måneder

Hvis vedkommende innehar et LAPL(S)- eller SPL-sertifikat med TMG-rettighet, er kravet for å opprettholde denne rettigheten som følger:

  • Minimum 12 timers flyging på TMG inkludert 12 starter og landinger i løpet av de siste 24 måneder
  • Treningsflyging på minimum 1 time med instruktør

Hvis vedkommende også innehar et LAPL(A)- eller PPL-sertifikat, kan kravene i A og B utføres på motorfly.