In Nyheter

Norsk Luftsportstilsyn vil igjen minne om at for å få overført startmetoder fra det nasjonale seilflybeviset til et LAPL(S) eller SPL, må søkeren være current på den/de aktuelle startmetodene. Se under nyheter og «RETTIGHETER TIL FORSKJELLIGE STARTMETODER» for hvor mange starter som kreves.