Rettigheter til forskjellige startmetoder

 In Nyheter

Innehavere av LAPL(S) eller SPL har en eller flere startmetoder angitt på sertifikatet. For å kunne benytte disse må det være utført et antall starter på angjeldende startmetode de siste 24 måneder som angitt nedenfor:

  1. For winch-start minimum 5 starter
  2. For bil-slep minimum 5 starter
  3. For flyslep minimum 5 starter
  4. For selvstart (SLG) minimum 5 starter
  5. For strikkstart minimum 2 starter

De som ikke fyller disse kravene, vil miste rettigheten(e) til å benytte aktuell(e) startmetode(r). For å fornye rettigheten(e) må det flys det antall starter som nevnt over. Disse startene kan utføres enten med en instruktør eller solo under overoppsyn av en instruktør.

Når det gjelde bil-slep, har det vært nødvendig med en avklaring. Seilflyhåndboken Artikkel 585 sier klart at kandidater med vinsjutsjekk automatisk har utsjekk på bilslep, men ikke omvendt. Ved konvertering til EASA-sertifikater (LAPL(S) eller SPL) kan bestemmelser i Seilflyhåndboken til en viss grad benyttes for å få en smidig overgang. Dette betyr at de som har winch launch som en startmetode på sitt EASA-sertifikat, automatisk også har bilslep.

Imidlertid krever EASA at begge startmetodene skal stå på sertifikatet. NLT må derfor be om at de som ønsker å opprettholde bilslep som en startmetode gir beskjed om dette ved en E-mail til post@luftsportstilsynet.no. Basert på dette kan vi så sende ut et revidert sertifikat der «car launch» fremkommer. Husk imidlertid på kravene for å opprettholde rettighetene som spesifisert over.