In Nyheter

Med bakgrunn i situasjonen som er oppstått på grunn av Covid-19 viruset og problemene dette skaper for våre virksomheter, er det nå fastlagt og publisert en rekke tiltak. Alle disse tiltakene går ut på å forlenge de tidsfristene som gjelder for å opprettholde sertifikater og rettigheter som ellers ville forfalle i tiden fremover.
Følgende vedtak gjelder:

  1. Vedtak 2. april 2020 om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis – seilfly og ballong
  2. Vedlegg til vedtak 2. april 2020 om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis – seilfly og ballong
  3. Norsk guide til vedlegg av 2. april 2020
  4. Vedtak om forlenget gyldighet for legeerklæring for seilflygere, mikroflygere og ballongførere som er omfattet av nasjonal forskrift