In Nyheter

Det har i det siste vært en del spørsmål knyttet til gjennomføring av periodisk flygertrening (PFT) da noen instruktører har konvertert til FI(S) mens andre fortsatt har de nasjonale lisensene IK-1 og IK-2. I overgangsperioden frem mot 08.04.2021 som er den endelige dato for konvertering, kan PFT utføres av instruktører med en gyldig FI(S), IK-1 eller IK-2 og med de nødvendige rettighetene. Det spiller heller ingen rolle om vedkommende som skal ha en PFT er innehaver av en LAPL(S), SPL eller nasjonalt bevis.
For instruktører som trenger en PFT, må denne avlegges for en instruktør som enten har rettighet som FE(S) eller har en IK-1.