In Nyheter

21. oktober 2019 publiserte vi hvilke krav som gjaldt for å være «current» på forskjellige startmetoder. Disse kravene er EASA’s krav slik de fremkommer i forskriften. Vi har nå gjort en revurdering av dette basert på følgende:

Til grunn for alle konverteringer ligger i tillegg til EASA’s forskrifter en såkalt Konverterings-rapport som i utgangspunktet ble laget av Luftfartstilsynet og senere revidert av Norsk Luftsportstilsyn for bruk for seilfly og ballong før oversendelse til EASA. Denne rapporten åpner for å kunne bruke norske krav og regler til en viss grad ved konvertering. Dette med krav til antall starter er ikke spesifikt tatt opp i rapporten, men vi finner det likevel riktig å revidere det opprinnelige kravet med følgende tillegg: De som ikke har det nødvendige antall starter i løpet av de siste 24 mnd. kan fornye rettigheten(e) ved å gjennomføre en PFT. Det blir da opp til instruktøren å vurdere hvor mange starter (eventuelt også solostarter) som vil være nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

Dette gjelder bare ved konvertering til LAPL(S) eller SPL. Etter utstedt LAPL(S) eller SPL gjelder EASA’s krav som de står i vårt innlegg av 21. oktober 2019.