Postjournal

Dato NLT Saksnummer Sakstittel
2016-06-29NLT-S-2016-1Jon Eirik Laupsa – konvertering til LAPLS
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPLS
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPLS
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPLS
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPLS
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2018-04-06NLT-S-2018-1Svein Birkeland – konvertering til LAPLS
2018-09-05NLT-S-2018-2Santiago Amengual – konvertering til SPL
2018-09-18NLT-S-2018-3Ole Ragnar Baartvedt – konvertering til LAPLS
2018-10-07NLT-S-2018-4Thomas Hauklien– konvertering til LAPLS
2018-10-08NLT-S-2018-5Vegard Halden – konvertering til LAPLS med FIS
2018-11-05NLT-S-2018-6Lars Rune Bjørnevik – konvertering til LAPLS
2018-11-21NLT-S-2018-7Even Orderdalen – konvertering til LAPLS med FIS
2018-12-03NLT-S-2018-8Leif Arne Mo – konvertering til LAPLS
2018-12-14NLT-S-2018-9Erik Christoffer Østerud – konvertering til LAPLS
2018-10-15NLT-S-2019-1Johan Heggelund – konvertering til LAPLS og FIS
2019-02-12NLT-S-2019-2Rolf Arvid Holm – konvertering til LAPLS
2019-02-18NLT-S-2019-3Knut Håvar Berg – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-4Espen Aarhus – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-5John Amundgaard – konvertering til LAPLS
2019-02-27NLT-S-2019-6Per Morten Løvsland – konvertering til LAPLS
2019-03-01NLT-S-2019-7Øyvind Sørgaard – konvertering til LAPLS
2019-03-05NLT-S-2019-8Stephen Henry Marcus – konvertering til SPL
2019-03-06NLT-S-2019-9Hans Gjengedal – konvertering til LAPLS
2019-03-20NLT-S-2019-10Svein Frodahl – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-18NLT-S-2019-11Tom Erik Hole – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-26NLT-S-2019-12Jarle Bøhn Mathisen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-29NLT-S-2019-13Jon Vedum – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-11NLT-S-2019-14Henning Lassen – konvertering til LAPLS
2019-03-29NLT-S-2019-15Ola Nordengen – konvertering til LAPLS
2019-04-19NLT-S-2019-16Per Osen – konvertering til LAPLS
2019-04-23NLT-S-2019-17Christoffer Eide – konvertering til SPL
2019-04-29NLT-S-2019-18Mikael Aksdal – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-20Håvard Gangsås – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-05-08NLT-S-2019-21Tobias Hagstadius – konvertering til SPL
2019-05-09NLT-S-2019-22Tom Arne Melbostad – konvertering til LAPLS
2019-05-22NLT-S-2019-23Olav Heggemsnes – konvertering til LAPLS
2019-06-03NLT-S-2019-24Bernt Bøckmann – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-25Tor-Erik Moen – konvertering til LAPLS
2019-06-03NLT-S-2019-26Bernt Olav Smedal – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-27Lars Thorenfeldt – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-11NLT-S-2019-30Bjørn Figenschou – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-31Ketil Berntzen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-04-24NLT-S-2019-32Kåre Weeg – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-33Helge Emil Wallmark – konvertering til LAPLS
2019-06-26NLT-S-2019-34Vidar Stener Ingebretsen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-06-26NLT-S-2019-35Pål Søby Vindfallet – konvertering til LAPLS
2019-06-24NLT-S-2019-36Kjetil Gundersen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-07NLT-S-2019-37Ulf Hustad – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-08NLT-S-2019-38Arne Martin Güettler – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-22NLT-S-2019-39Jan-Tore Skauen – konvertering til LAPLS
2019-08-13NLT-S-2019-40Arne Gjelten – konvertering til LAPLS og FIS
2019-08-12NLT-S-2019-41Thomas Spengler – konvertering til SPL
2019-08-12NLT-S-2019-42Csaba Moharos – konvertering til LAPLS
2019-08-19NLT-S-2019-43Svein Larssen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-08-21NLT-S-2019-44Bård Tesaker – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-45Hans Gunnar Haakenstad – konvertering til SPL
2019-08-27NLT-S-2019-46Andreas Knauer – konvertering til LAPLS
2019-08-27NLT-S-2019-47Jens Olav Berg – konvertering til SPL med FIS
2019-08-19NLT-S-2019-48Steinar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-11NLT-S-2019-49Tore Kavli – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-09-16NLT-S-2019-50Vegard Rytter – konvertering til LAPLS
2019-09-16NLT-S-2019-51Olav Holden – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-09-23NLT-S-2019-52Reidar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-24NLT-S-2019-53Geir Raudsandmoen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-09-30NLT-S-2019-54Eduardo Jacucci – konvertering til SPL
2019-10-01NLT-S-2019-55Ida Mellesdal – konvertering til LAPLS
2019-10-28NLT-S-2019-56Kjetil Bøhn Mathisen – konvertering til LAPLS
2019-10-29NLT-S-2019-57Gunnar Andreas Iversen – konvertering til LAPLS
2019-11-11NLT-S-2019-61Geir Skjellaug – konvertering til LAPLS
2019-11-12NLT-S-2019-62Ingar Brenna – konvertering til LAPLS med FIS
2019-11-14NLT-S-2019-63Marius Eide – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-11-19NLT-S-2019-64Erik Helgaset – konvertering til LAPLS
2019-11-20NLT-S-2019-65Steinar Øksenholt – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-11-28NLT-S-2019-66Bjørn Kringeland – konvertering til LAPLS
2019-12-05NLT-S-2019-67Dag Holen – konvertering til LAPLS
2019-12-06NLT-S-2019-68Jon Aanvik – konvertering til LAPLS
2019-11-27NLT-S-2019-69Rebecca Hansen – konvertering til LAPLS
2019-12-03NLT-S-2019-70Jan Arild Lindstad – konvertering til LAPLS med FIS
2019-12-03NLT-S-2019-71Marit Lindstad – konvertering til LAPLS
2019-12-12NLT-S-2019-72Thomas Aas – konvertering til LAPLS
2019-12-12NLT-S-2019-73Kjell Arne Tobru – konvertering til LAPLS
2019-12-18NLT-S-2019-74Jon Erik Lønøy Lygren – konvertering til SPL
2019-12-19NLT-S-2019-75Gulbrand Thomlevold – konvertering til LAPLS
2019-12-21NLT-S-2019-76Geir Arnold Nordtvedt Dyrdal – konvertering til LAPLS
2019-12-26NLT-S-2019-77Jean-Jacques Maillet – konvertering til LAPLS
2019-12-27NLT-S-2019-78Tor Erik Blaafjell – konvertering til LAPLS
2019-12-30NLT-S-2019-79Jørn Ivar Solberg – konvertering til SPL
0000-00-00NLT-S-2020-1Jo Inge Bjørø – konvertering til SPL med FIS og FES
2020-01-03NLT-S-2020-2Svein Orderdalen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-14NLT-S-2020-3Øystein Bjørklund – konvertering til LAPLS
2020-01-14NLT-S-2020-4Torstein Kaslegard – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-07NLT-S-2020-5Ragnar Sæbø – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-07NLT-S-2020-6Lars Henrik Fostvedt - konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-16NLT-S-2020-7Geir Tesaker – konvertering til LAPLS
2020-01-14NLT-S-2020-8Kato Kvitne – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-20NLT-S-2020-9Knut Magne Kikut – konvertering til LAPLS
2020-01-21NLT-S-2020-10Erik Olav Eldegard – konvertering til LAPLS
2020-01-20NLT-S-2020-11Hans Kristian Elvenes – konvertering til LAPLS
2020-01-23NLT-S-2020-12Geir Saxegaard – konvertering til LAPLS
2020-01-28NLT-SB-2020-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2020-01-27NLT-S-2020-13Roger Torbjørn Ellingsen – konvertering til LAPLS
2020-01-27NLT-S-2020-14Nils Skinnarland – konvertering til SPL med FIS
2020-01-29NLT-S-2020-15Bekreftelse til British Gliding Association
2020-01-09NLT-S-2020-16Simon Djønne Lund – konvertering til LAPLS
2020-01-13NLT-SB-2020-2Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2020-02-05NLT-S-2020-17Øivind Thomassen – konvertering til LAPLS
2020-02-03NLT-S-2020-18Erlend Bård Sørbye – konvertering til SPL med FIS
2020-02-06NLT-S-2020-19Jan Erik Arendal – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-10NLT-S-2020-20Brev fra S/NLF
2019-12-30NLT-S-2020-21Jacek Bartosik – konvertering til FIS
2020-02-17NLT-S-2020-22Ingar Foldvik Pedersen – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2020-02-13NLT-S-2020-23Dag Alsos – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-17NLT-S-2020-24Ole Richard Valsgård – konvertering til LAPLS
2020-02-12NLT-S-2020-25Terje Arntzen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-21NLT-S-2020-26Magne Skredderberget – konvertering til LAPLS
2020-02-26NLT-S-2020-27John Maxfield Steineger – konvertering til LAPLS
2020-02-27NLT-S-2020-28Odd-Gunnar Flatebø – konvertering til SPL
2020-03-02NLT-S-2020-29Inge Mykland – konvertering til LAPLS
2020-03-02NLT-S-2020-30Svein Kenneth Karlsen – konvertering til LAPLS
2020-02-27NLT-S-2020-31Finn Bergstrøm – konvertering til LAPLS
2020-03-01NLT-S-2020-32Terje Tybring Lindtveit – konvertering til LAPLS
2020-03-04NLT-S-2020-33Jørund Martinsen – konvertering til LAPLS