Postjournal

Dato NLT Saksnummer Sakstittel
2016-06-29NLT-S-2016-1Jon Eirik Laupsa – konvertering til LAPLS
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPLS
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPLS
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPLS
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPLS
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2018-04-06NLT-S-2018-1Svein Birkeland – konvertering til LAPLS
2018-09-05NLT-S-2018-2Santiago Amengual – konvertering til SPL
2018-09-18NLT-S-2018-3Ole Ragnar Baartvedt – konvertering til LAPLS
2018-10-07NLT-S-2018-4Thomas Hauklien– konvertering til LAPLS
2018-10-08NLT-S-2018-5Vegard Halden – konvertering til LAPLS med FIS
2018-11-05NLT-S-2018-6Lars Rune Bjørnevik – konvertering til LAPLS
2018-11-21NLT-S-2018-7Even Orderdalen – konvertering til LAPLS med FIS
2018-12-03NLT-S-2018-8Leif Arne Mo – konvertering til LAPLS
2018-12-14NLT-S-2018-9Erik Christoffer Østerud – konvertering til LAPLS
2018-10-15NLT-S-2019-1Johan Heggelund – konvertering til LAPLS og FIS
2019-02-12NLT-S-2019-2Rolf Arvid Holm – konvertering til LAPLS
2019-02-18NLT-S-2019-3Knut Håvar Berg – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-4Espen Aarhus – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-5John Amundgaard – konvertering til LAPLS
2019-02-27NLT-S-2019-6Per Morten Løvsland – konvertering til LAPLS
2019-03-01NLT-S-2019-7Øyvind Sørgaard – konvertering til LAPLS
2019-03-05NLT-S-2019-8Stephen Henry Marcus – konvertering til SPL
2019-03-06NLT-S-2019-9Hans Gjengedal – konvertering til LAPLS
2019-03-20NLT-S-2019-10Svein Frodahl – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-18NLT-S-2019-11Tom Erik Hole – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-26NLT-S-2019-12Jarle Bøhn Mathisen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-29NLT-S-2019-13Jon Vedum – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-11NLT-S-2019-14Henning Lassen – konvertering til LAPLS
2019-03-29NLT-S-2019-15Ola Nordengen – konvertering til LAPLS
2019-04-19NLT-S-2019-16Per Osen – konvertering til LAPLS
2019-04-23NLT-S-2019-17Christoffer Eide – konvertering til SPL
2019-04-29NLT-S-2019-18Mikael Aksdal – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-20Håvard Gangsås – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-05-08NLT-S-2019-21Tobias Hagstadius – konvertering til SPL
2019-05-09NLT-S-2019-22Tom Arne Melbostad – konvertering til LAPLS
2019-05-22NLT-S-2019-23Olav Heggemsnes – konvertering til LAPLS
2019-06-03NLT-S-2019-24Bernt Bøckmann – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-25Tor-Erik Moen – konvertering til LAPLS
2019-06-03NLT-S-2019-26Bernt Olav Smedal – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-27Lars Thorenfeldt – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-11NLT-S-2019-30Bjørn Figenschou – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-31Ketil Berntzen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-04-24NLT-S-2019-32Kåre Weeg – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-33Helge Emil Wallmark – konvertering til LAPLS
2019-06-26NLT-S-2019-34Vidar Stener Ingebretsen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-06-26NLT-S-2019-35Pål Søby Vindfallet – konvertering til LAPLS
2019-06-24NLT-S-2019-36Kjetil Gundersen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-07NLT-S-2019-37Ulf Hustad – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-08NLT-S-2019-38Arne Martin Güettler – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-22NLT-S-2019-39Jan-Tore Skauen – konvertering til LAPLS
2019-08-13NLT-S-2019-40Arne Gjelten – konvertering til LAPLS og FIS
2019-08-12NLT-S-2019-41Thomas Spengler – konvertering til SPL
2019-08-12NLT-S-2019-42Csaba Moharos – konvertering til LAPLS
2019-08-19NLT-S-2019-43Svein Larssen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-08-21NLT-S-2019-44Bård Tesaker – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-45Hans Gunnar Haakenstad – konvertering til SPL
2019-08-27NLT-S-2019-46Andreas Knauer – konvertering til LAPLS
2019-08-27NLT-S-2019-47Jens Olav Berg – konvertering til SPL med FIS
2019-08-19NLT-S-2019-48Steinar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-11NLT-S-2019-49Tore Kavli – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-09-16NLT-S-2019-50Vegard Rytter – konvertering til LAPLS
2019-09-16NLT-S-2019-51Olav Holden – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-09-23NLT-S-2019-52Reidar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-24NLT-S-2019-53Geir Raudsandmoen – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-09-30NLT-S-2019-54Eduardo Jacucci – konvertering til SPL
2019-10-01NLT-S-2019-55Ida Mellesdal – konvertering til LAPLS