Postjournal

Dato NLT Saksnummer Sakstittel
2016-06-29NLT-S-2016-1Jon Eirik Laupsa – konvertering til LAPL(S)
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPL(S)
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPL(S)
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPL(S)
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPL(S)
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2018-04-06NLT-S-2018-1Svein Birkeland – konvertering til LAPL(S)
2018-09-05NLT-S-2018-2Santiago Amengual – konvertering til SPL
2018-09-18NLT-S-2018-3Ole Ragnar Baartvedt – konvertering til LAPL(S)
2018-10-07NLT-S-2018-4Thomas Hauklien– konvertering til LAPL(S)
2018-10-08NLT-S-2018-5Vegard Halden – konvertering til LAPL(S)
2018-11-05NLT-S-2018-6Lars Rune Bjørnevik – konvertering til LAPL(S)
2018-11-21NLT-S-2018-7Even Orderdalen – konvertering til LAPL(S)
2018-12-03NLT-S-2018-8Leif Arne Mo – konvertering til LAPL(S)
2018-12-14NLT-S-2018-9Erik Christoffer Østerud – konvertering til LAPL(S)
2018-10-15NLT-S-2019-1Johan Heggelund – konvertering til LAPL(S)
2019-02-12NLT-S-2019-2Rolf Arvid Holm – konvertering til LAPL(S)