Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278585NLT-SB-2020-2/1Forskrift om endring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer forskrift om luftfart med seilfly og forskrift om luftfart med ballong 2020-01-13
SF37NLT-1160126773-278584NLT-SB-2020-2/2Høring - forskriftsendringer som følge av nye regler for seilfly og ballong utdanning og sertifikatkrav2020-01-13
SF37NLT-1160126773-278589NLT-SB-2020-2/3Svar på høringsnotat om Del-SFCL og -BFCL2020-02-11