Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278606NLT-S-2020-18/1Søknad om SPL2020-02-03
SF37NLT-1160126773-278605NLT-S-2020-18/2Søknad om FIS2020-02-03
SF37NLT-1160126773-278609NLT-S-2020-18/3Kopi av Klasse 2 legeattest2020-02-03
SF37NLT-1160126773-278607NLT-S-2020-18/4Kopi av ATPLA2020-02-03
SF37NLT-1160126773-278608NLT-S-2020-18/5Dokumentasjon strekkflyging2020-02-03
SF37NLT-1160126773-278637NLT-S-2020-18/6Status på winch2020-02-17
SF37NLT-1160126773-278638NLT-S-2020-18/7Utstedt SPL med FIS og følgebrev2020-02-17