Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278694NLT-S-2020-23/1Søknad om LAPLS2020-02-13
SF37NLT-1160126773-278695NLT-S-2020-23/2Søknad om FIS2020-02-13
SF37NLT-1160126773-278685NLT-S-2020-23/3Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20192020-02-13
SF37NLT-1160126773-278691NLT-S-2020-23/4Kopi av LAPL-legeattest2020-02-13
SF37NLT-1160126773-278692NLT-S-2020-23/5Kopi av Flytelefonisertifikat2020-02-13
SF37NLT-1160126773-278693NLT-S-2020-23/6Dokumentasjon strekkflyging2020-02-13
SF37NLT-1160126773-278744NLT-S-2020-23/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-02-20
SF37NLT-1160126773-278749NLT-S-2020-23/8Utstedt LAPLS med FIS og følgebrev2020-03-03