Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-116NLT-S-2018-51Første søknad om LAPLS med legeattest og kopi av radiotelefonisertifikat2018-10-080000-00-00
950215034-120NLT-S-2018-52Revidert søknad om LAPLS2018-10-180000-00-00
950215034-118NLT-S-2018-53Kopi av legeattest LAPL2018-10-180000-00-00
950215034-119NLT-S-2018-54Kopi av radiotelefonisertifikat2018-10-180000-00-00
950215034-117NLT-S-2018-55Kopi av loggbok2018-10-180000-00-00
950215034-122NLT-S-2018-56Info om Acro og starter på SLG2018-10-290000-00-00
950215034-123NLT-S-2018-57Resultater teorieksamen MYB og FCL 07.10.20182018-10-170000-00-00
950215034-126NLT-S-2018-58Utstedt LAPLS og følgebrev0000-00-002028-11-12
950215034-586NLT-S-2018-59Søknad om FIS2019-08-060000-00-00
950215034-587NLT-S-2018-510Utstedt FIS med følgebrev0000-00-002019-08-19