Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278822NLT-S-2020-29/1Søknad om LAPLS2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278834NLT-S-2020-29/2Kopi PPLA2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278833NLT-S-2020-29/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278821NLT-S-2020-29/4Dokumentasjon strekkflyging2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278836NLT-S-2020-29/5Utstedt LAPLS med følgebrev2020-03-03