Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-163NLT-S-2018-91Søknad om konvertering til LAPLS2018-12-140000-00-00
950215034-164NLT-S-2018-92LAPL-legeattest2018-12-140000-00-00
950215034-165NLT-S-2018-93Kopi av nasjonalt sertifikat2018-12-140000-00-00
950215034-166NLT-S-2018-94Dokumentasjon strekk-flyging2018-12-140000-00-00
950215034-167NLT-S-2018-95Kopi LAPLA sertifikat del 12018-12-140000-00-00
950215034-168NLT-S-2018-96Kopi LAPLA sertifikat del 22018-12-140000-00-00
950215034-169NLT-S-2018-97Info om antall starter på SLG2019-01-030000-00-00
950215034-171NLT-S-2018-98Avklaring av TMG-rettighet0000-00-002019-01-09
950215034-177NLT-S-2018-99LAPLS – avklaring vedrørende rettighet til bruk av Motorglider0000-00-002019-01-14
950215034-174NLT-S-2018-910Utstedt LAPLS med følgebrev0000-00-002019-01-30
950215034-190NLT-S-2018-911Klage på utstedt LAPLS2019-02-080000-00-00
950215034-191NLT-S-2018-912Utstedt revidert LAPLS0000-00-002019-02-18
950215034-214NLT-S-2018-913Retur av feil LAPLS2019-02-220000-00-00
950215034-413NLT-S-2018-914Søknad om konvertering til FIS2019-05-090000-00-00
950215034-429NLT-S-2018-915Utstedt FIS med følgebrev0000-00-002019-01-01