Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-240NLT-S-2019-41Søknad LAPLS2019-02-25
950215034-241NLT-S-2019-42Kopi av PPLA2019-02-25
950215034-242NLT-S-2019-43Kopi av nasjonal Gliding Lisence2019-02-25
950215034-243NLT-S-2019-44Kopi av LAPL- og klasse-2 legeattest2019-02-25
950215034-244NLT-S-2019-45Dokumentasjon av utsjekk Acro A-12019-02-25
950215034-246NLT-S-2019-46Utstedt LAPLS med følgebrev2019-03-06