Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-258NLT-S-2019-61Søknad om LAPLS2019-02-27
950215034-259NLT-S-2019-62Resultater MYB FCL og RTL 2019-02-27
950215034-260NLT-S-2019-63Resultat praktisk prøve RTL2019-02-27
950215034-261NLT-S-2019-64LAPL legeattest2019-02-27
950215034-262NLT-S-2019-65Dokumentasjon av strekkturer2019-02-27
950215034-266NLT-S-2019-66Endre fra SPL til LAPLS2019-03-06
950215034-264NLT-S-2019-67Utstedt LAPLS med følgebrev2019-03-12