Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-258NLT-S-2019-6/1Søknad om LAPLS2019-02-27
950215034-259NLT-S-2019-6/2Resultater MYB FCL og RTL 2019-02-27
950215034-260NLT-S-2019-6/3Resultat praktisk prøve RTL2019-02-27
950215034-261NLT-S-2019-6/4LAPL legeattest2019-02-27
950215034-262NLT-S-2019-6/5Dokumentasjon av strekkturer2019-02-27
950215034-266NLT-S-2019-6/6Endre fra SPL til LAPLS2019-03-06
950215034-264NLT-S-2019-6/7Utstedt LAPLS med følgebrev2019-03-12