Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-267NLT-S-2019-71Søknad om LAPLS2019-03-01
950215034-268NLT-S-2019-72Resultater teorieksamen MYB og FCL 07.10.20182019-03-01
950215034-269NLT-S-2019-73Kopi av LAPL legeattest2019-03-01
950215034-270NLT-S-2019-74Kopi av Flytelefonistsertifikat2019-03-01
950215034-271NLT-S-2019-75Dokumentasjon av strekk-turer2019-03-01
950215034-272NLT-S-2019-76Avklaring om søknad LAPLS2019-03-06
950215034-274NLT-S-2019-77Utstedt LAPLS med følgebrev2019-03-12