Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-277NLT-S-2019-81 Søknadsskjema SPL2019-03-05
950215034-278NLT-S-2019-82 Resultater RTL 17.02.20192019-02-17
950215034-279NLT-S-2019-83Resultater MYB og FCL Drammen2019-02-11
950215034-280NLT-S-2019-84Kopi av LAPL Klasse 2 legeattest2019-03-05
950215034-281NLT-S-2019-85Informasjon om flygetider2019-03-14
950215034-282NLT-S-2019-86Dokumentasjon praktisk RTL-prøve2019-02-16
950215034-273NLT-S-2019-87Dokumentasjon av strekk-flyging2019-03-05
950215034-492NLT-S-2019-88Validert LAPL og Klasse 2 legeattest2019-06-24
950215034-284NLT-S-2019-89Utstedt LAPLS med følgebrev2019-06-27