Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-299NLT-S-2019-101Søknad om LAPLS2019-03-20
950215034-300NLT-S-2019-102Søknad om FIS2019-03-20
950215034-301NLT-S-2019-103LAPL legeattest2019-03-20
950215034-302NLT-S-2019-104Kopi av PPLA2019-03-20
950215034-303NLT-S-2019-105Dokumentasjon av strekktur2019-03-20
950215034-341NLT-S-2019-106Temporary permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-092019-04-04
950215034-423NLT-S-2019-107Utstedt LAPLS med FIS og følgebrev2019-05-20