Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-314NLT-S-2019-121Søknad om FIS2019-03-26
950215034-315NLT-S-2019-122Søknad for LAPLS2019-03-26
950215034-316NLT-S-2019-123Kopi av utgått CPLA2019-03-26
950215034-317NLT-S-2019-124Kopi av LAPL Medical2019-03-26
950215034-318NLT-S-2019-125Komplett elektronisk loggbok2019-03-26
950215034-319NLT-S-2019-126Dokumentasjon av strekk-flyging2019-03-26
950215034-343NLT-S-2019-127Temporary Permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-092019-04-04
950215034-421NLT-S-2019-128Utstedt LAPLS med FIS og følgebrev2019-05-20