Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-321NLT-S-2019-131Søknad om LAPLS2019-03-29
950215034-322NLT-S-2019-132Søknad om FIS2019-03-29
950215034-323NLT-S-2019-133Resultater teorieksamen MYB og FCL 07.10.20182019-03-29
950215034-324NLT-S-2019-134Kopi av nasjonal lisens2019-03-29
950215034-325NLT-S-2019-135Kopi av LAPL legeattest2019-03-29
950215034-326NLT-S-2019-136Kopi av Gull-C diplom2019-03-29
950215034-327NLT-S-2019-137Kopi av Flyradiotelefonistsertifikat2019-03-29
950215034-328NLT-S-2019-138Dokumentasjon nav. tur med TMG2019-03-29
950215034-346NLT-S-2019-139Temporary permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-082019-04-04
950215034-424NLT-S-2019-1310Utstedt LAPLS med FIS og følgebrev2019-05-20