Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-467NLT-S-2019-27/1Søknad om konvertering til LAPLS2019-06-03
950215034-468NLT-S-2019-27/2Søknad om konvertering til FIS2019-06-03
950215034-469NLT-S-2019-27/3Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192019-06-03
950215034-470NLT-S-2019-27/4Kopi av LAPL legeattest2019-06-03
950215034-471NLT-S-2019-27/5Kopi av Flytelefonisertifikat2019-06-03
950215034-472NLT-S-2019-27/6Dokumentasjon strekk2019-06-03
950215034-474NLT-S-2019-27/7Utstedt LAPLS og FIS med følgebrev2019-06-12
950215034-483NLT-S-2019-28/1Brev til EASA v/Bernard Bourdon Head of Aircrew Medical Department 2019-06-17
950215034-495NLT-S-2019-29Oversendt Årsrapport for 2018 til SD2019-06-17