Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-476NLT-S-2019-301Søknad om LAPLS2019-06-11
950215034-477NLT-S-2019-302Resultater MYB FCL Salangen 28.04.20192019-06-11
950215034-478NLT-S-2019-303Kopi av LAPL legeattest2019-06-11
950215034-479NLT-S-2019-304Dokumentasjon strekkflyging fra loggboken2019-06-11
950215034-480NLT-S-2019-305Dokumentasjon av strekkflyginger2019-06-18
950215034-482NLT-S-2019-306Utstedt LAPLS med følgebrev2019-06-18