Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-485NLT-S-2019-321Søknad om LAPLS2019-04-240000-00-00
950215034-486NLT-S-2019-322Ytterligere data for søknad LAPLS2019-06-200000-00-00
950215034-487NLT-S-2019-323Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182019-04-240000-00-00
950215034-488NLT-S-2019-324Kopi av LAPL legeattest2019-04-240000-00-00
950215034-489NLT-S-2019-325Kopi av Flytelefonisertifikat2019-04-240000-00-00
950215034-490NLT-S-2019-326Dokumentasjon nav. tur TMG2019-06-200000-00-00
950215034-491NLT-S-2019-327Dokumentasjon av starter SLG2019-06-200000-00-00
950215034-494NLT-S-2019-328Utstedt LAPLS med følgebrev0000-00-002019-06-26