Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-497NLT-S-2019-331Søknad om LAPLS2019-06-17
950215034-498NLT-S-2019-332Resultater MYB FCL og RTL Salangen 28.04.20192019-04-30
950215034-499NLT-S-2019-333Resultat praktisk prøve RTL 28.04.20192019-04-30
950215034-500NLT-S-2019-334Kopi av LAPL - legeattest2019-06-17
950215034-501NLT-S-2019-335Dokumentasjon av strekkflyging2019-06-17
950215034-503NLT-S-2019-336Utstedt LAPLS med følgebrev2019-06-26