Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-684NLT-S-2019-481Søknad om LAPLS2019-08-190000-00-00
950215034-685NLT-S-2019-482Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192019-08-190000-00-00
950215034-686NLT-S-2019-483Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-08-190000-00-00
950215034-687NLT-S-2019-484Kopi av LAPL-legeattest2019-08-190000-00-00
950215034-688NLT-S-2019-485Informasjon om strekkflyging2019-09-040000-00-00
950215034-689NLT-S-2019-486Dokumentasjon seilflystrekk2019-08-190000-00-00
950215034-690NLT-S-2019-487Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-08-190000-00-00
950215034-692NLT-S-2019-488Utstedt LAPLS med følgebrev0000-00-002019-09-04