Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-732NLT-S-2019-52/1Søknad om LAPLS2019-09-23
950215034-733NLT-S-2019-52/2Resultater teorieksamen 02.06.20082019-09-23
950215034-734NLT-S-2019-52/3Kopi av legeattest2019-09-23
950215034-735NLT-S-2019-52/4Kopi av CPLH2019-09-23
950215034-736NLT-S-2019-52/5Info om overgang LAPLS til LAPLA2018-09-25
950215034-737NLT-S-2019-52/6Dokumentasjon strekkflyging2019-09-23
950215034-738NLT-S-2019-52/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-09-23
950215034-740NLT-S-2019-52/8Utstedt LAPLS med følgebrev2019-09-26