Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-790NLT-S-2019-57/1Søknad om LAPLS2019-10-29
950215034-791NLT-S-2019-57/2Kopi av PPLA2019-10-29
950215034-792NLT-S-2019-57/3Kopi av nasjonalt sertifikat2018-05-07
950215034-793NLT-S-2019-57/4Kopi av klasse 2-legeattest2019-10-29
950215034-794NLT-S-2019-57/5Dokumentasjon av strekk og nav. tur TMG2019-10-29
950215034-795NLT-S-2019-57/6Utstedt LAPLS med følgebrev2019-11-05
950215034-799NLT-S-2019-58/1Høringsnotat for Gebyrforskriften 06.11.20192019-11-06
950215034-798NLT-S-2019-59/1Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet 06.11.20192019-11-06
950215034-801NLT-S-2019-60/1Bekreftelse på bestått teorieksamen for Tor Erik Blaafjell2019-11-07