Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278081NLT-S-2019-65/1Søknad om LAPLS2019-11-20
SF37NLT-1160126773-278082NLT-S-2019-65/2Søknad om FIS og FES2019-11-20
SF37NLT-1160126773-278083NLT-S-2019-65/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-11-20
SF37NLT-1160126773-278084NLT-S-2019-65/4Kopi av nasjonal lisens2019-11-20
SF37NLT-1160126773-278085NLT-S-2019-65/5Kopi av LAPL-legeattest2019-11-20
SF37NLT-1160126773-278086NLT-S-2019-65/6Kopi av Gull-C diplom2019-11-20
SF37NLT-1160126773-278087NLT-S-2019-65/7Dokumentasjon av Nav. tur TMG2019-11-20
SF37NLT-1160126773-278098NLT-S-2019-65/8Resultater MYB og FCL i Oslo 26.02.20192019-11-20
SF37NLT-1160126773-278142NLT-S-2019-65/9Frafall av TMG-rettighet for FIS2019-12-15
SF37NLT-1160126773-278210NLT-S-2019-65/10Utstedt LAPLS med FIS FES FIES og følgebrev2019-12-19