Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278252NLT-S-2019-74/1Søknad om konvertering til SPL2019-12-18
SF37NLT-1160126773-278257NLT-S-2019-74/2Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20192019-12-18
SF37NLT-1160126773-278253NLT-S-2019-74/3Legeattest klasse 22019-12-18
SF37NLT-1160126773-278254NLT-S-2019-74/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-12-18
SF37NLT-1160126773-278256NLT-S-2019-74/5Eksamensresultater MYB og FCL2019-12-18
SF37NLT-1160126773-278255NLT-S-2019-74/6Dokumentasjon strekk solo 650 km med instruktør 450 km2019-12-18
SF37NLT-1160126773-278600NLT-S-2019-74/7Søknad om FIS2020-01-21
SF37NLT-1160126773-278599NLT-S-2019-74/8Frafall av FIS2020-02-11
SF37NLT-1160126773-278602NLT-S-2019-74/9Utstedt LAPLS med følgebrev2020-02-11