Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-90NLT-S-2018-2/1Søknad om SPL, side 12018-09-05
950215034-91NLT-S-2018-2/2Søknad om SPL, side 22018-09-05
950215034-92NLT-S-2018-2/3Legeattest klasse 22018-09-05
950215034-93NLT-S-2018-2/4Dokumentasjon av strekkflyging2018-09-05
950215034-96NLT-S-2018-2/5Følgebrev for utstedelse av SPL2018-09-11
950215034-96NLT-S-2018-2/6Utstedt SPL2018-09-11