Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278NLT-S-2020-1/1
SF37NLT-1160126773-278NLT-S-2020-1/2
SF37NLT-1160126773-278NLT-S-2020-1/3
SF37NLT-1160126773-278NLT-S-2020-1/4
SF37NLT-1160126773-278NLT-S-2020-1/5
SF37NLT-1160126773-278NLT-S-2020-1/6
SF37NLT-1160126773-278NLT-S-2020-1/7