Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278415NLT-S-2020-4/1Søknad om LAPLS2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278416NLT-S-2020-4/2Søknad om FIS2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278417NLT-S-2020-4/3Kopi av PPLA2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278418NLT-S-2020-4/4Kopi av LAPL-legeattest2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278420NLT-S-2020-4/5Dokumentasjon strekkflyging2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278419NLT-S-2020-4/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278445NLT-S-2020-4/7Utstedt LAPLS med FIS og følgebrev2020-01-20