Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278351NLT-S-2020-5/1Søknad om LAPLS2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278421NLT-S-2020-5/2Søknad om FIS2020-01-15
SF37NLT-1160126773-278448NLT-S-2020-5/3Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-01-07
SF37NLT-1160126773-278450NLT-S-2020-5/4Kopi av Radiotelefonisertifikatet2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278449NLT-S-2020-5/5Kopi av LAPL-legeattest2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278451NLT-S-2020-5/6Dokumentasjon strekkflyging2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278452NLT-S-2020-5/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278454NLT-S-2020-5/8Utstedt LAPLS med FIS og følgebrev2020-01-16