PERIODISK FLYGETRENING (PFT)

 In Nyheter

Det har vært en del spørsmål knyttet til PFT av piloter som innehar et LAPL(S)- eller SPL-sertifikat utstedt av Norsk Luftsportstilsyn (NLT). Spørsmålet er aktuelt da det her vil være snakk om PFT av piloter med et EASA FCL-sertifikat utført av instruktører med nasjonale (norske) instruktørbevis.

NLT har besluttet at innehavere av IK-1 og IK-2 rettigheter kan utføre PFT av piloter med EASA FCL-sertifikater under det samme opplegget som praktisert tidligere.

Kravet til å opprettholde et LAPL(S)- eller SPL-sertifikat er gitt i FCL.140.S og er:

  1. Minimum 5 timer flytid som fartøysjef på seilfly/motorseilfly inkludert 15 starter i løpet av de siste 24 måneder
  2. To treningsflyginger med instruktør klasse 1 eller 2 i løpet av de siste 24 måneder

Hvis vedkommende innehar et LAPL(S)- eller SPL-sertifikat med TMG-rettighet, er kravet for å opprettholde denne rettigheten som følger:

  • Minimum 12 timers flyging på TMG inkludert 12 starter og landinger i løpet av de siste 24 måneder
  • Treningsflyging på minimum 1 time med instruktør

Hvis vedkommende også innehar et LAPL(A)- eller PPL-sertifikat, kan kravene i A og B utføres på motorfly.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search