Vedlikeholde ditt LAPL(S) eller SPL sertifikat

 In Nyheter

Det er nå 2 år siden de første LAPL(S) og SPL ble utstedt. Disse sertifikatene skal ikke fornyes, men det er krav for å holde disse kontinuerlig gyldig. Norsk Luftsportstilsyn vil derfor bare minne om at for å opprettholde et LAPL(S) eller SPL skal det på seilfly, i løpet av en 2-års periode, være fløyet minst:
– 5 timer som fartøysjef inkludert 15 starter
– To treningsturer med instruktør

For de som har en TMG-rettighet tilknyttet sitt LAPL(S) eller SPL, skal det i løpet av 2-års perioden være fløyet minst:
– 12 timer som fartøysjef inkludert 12 starter/landinger
– Minimum 1 times treningsflyging med instruktør

Hvis innehaveren av TMG-rettigheten også har sertifikat for motorfly, kan kravene for TMG-rettigheter over være utført på motorfly.

Hvis kravene over ikke er oppfylt, må vedkommende bestå en utsjekk med en IK-1 samt fly de manglende starter og timer for å oppfylle kravene. Det skal ikke sendes inn noen form for dokumentasjon til Norsk Luftsportstilsyn da det ikke er snakk om noen fornyelse. Imidlertid må instruktøren signere ut treningsturene og eventuelle utsjekker i loggboken.
Husk også at legeattesten må være gyldig.

Under «Skjemaer» vil dere finne det tidligere skjemaet som brukes for PFT. Dette er nå bare ment som en huskeliste og intern oppfølging for instruktøren hvis han/hun ønsker å benytte seg av det.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search