Konsekvenser av Covid-19 situasjonen

 In Nyheter

Med bakgrunn i situasjonen som er oppstått på grunn av Covid-19 viruset og problemene dette skaper for våre virksomheter, er det nå fastlagt og publisert en rekke tiltak. Alle disse tiltakene går ut på å forlenge de tidsfristene som gjelder for å opprettholde sertifikater og rettigheter som ellers ville forfalle i tiden fremover.
Følgende vedtak gjelder:

  1. Vedtak 2. april 2020 om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis – seilfly og ballong
  2. Vedlegg til vedtak 2. april 2020 om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis – seilfly og ballong
  3. Norsk guide til vedlegg av 2. april 2020
  4. Vedtak om forlenget gyldighet for legeerklæring for seilflygere, mikroflygere og ballongførere som er omfattet av nasjonal forskrift

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search