Overgang til nytt (og endelig) regelverk for ballong

 In Nyheter

Så langt har de gjennomførte konverteringene vært basert på EASA Forordningen 1178/2011 og den såkalte konverteringsrapporten. Det siste er en rapport som ble godkjent av EASA høsten 2016 og som sier hvilke nasjonale regler og retningslinjer vi kan benytte under konverteringene.
Fra 15.10.2020 vil EASA Forordning 1178/2011 ikke lenger være aktuell. De fleste EASA-land har allerede gått over til det som er den endelige ballongforskriften og som går under betegnelsen Part-BFCL. Dette er den forskriften som vil regulere alt som har med ballongsertifikater fremover, så på en måte har vi nå endelig «kommet i mål». Denne forskriften er mye enklere å forholde seg til enn 1178/2011, og vil inngå i det som EASA kaller «Balloon Rule Book» som er en egen separat samling av tekniske-, operative- og sertifikatkrav kun for ballongflyging.
Dermed vil vi også være ferdig med LAPL(B). Fra nå av vil det kun være snakk om en sertifikattype og det er BPL. For de som i dag har en LAPL(B) er dette ikke noe problem da en LAPL(B) vil godkjennes som en BPL. Det er egentlig bare navnet som skiller.
Kravet til legeattest for den kommende BPL vil være det samme som i dag, dvs. en standard LAPL-legeattest. De praktiske kravene til BPL er stort sett de samme som de var i 1178/2011.
Så for alle som søker om konvertering etter 14.10.2020 er det kun BPL som gjelder da LAPL(B) ikke lenger er aktuell. Revidert søknadsskjema er lagt ut på hjemmesiden til NLT.
Fra 08.04.2021 er det ikke lenger tillatt å fly ballong på nasjonalt bevis og all nyutdanning blir til BPL under en såkalt Declared Training Organisation eller DTO. For de som er i gang med en utdanning etter nasjonale regler, finnes det overgangsordninger for å komme over i det nye regime.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search