Overgang til nytt (og endelig) regelverk for seilfly

 In Nyheter

Under seilflykonferansen på Storefjell 2 – 4 oktober ble det gitt en del informasjon som vi ønsker å dele med alle, først og fremst de som ikke var der, men også for deltakerne da noen oppdateringer er kommet til.

Pr. 15.10.2020 er det konvertert totalt 193 sertifikater hvorav 160 til LAPL(S) og 33 til SPL. Av disse 193 er det 53 som har rettigheten FI(S) og av disse igjen 7 med FE(S).

Det har også vært utført 10 revisjoner av allerede utstedte LAPL(S) eller SPL. Dette fordi innehaveren har fått utvidede eller endrede rettigheter.
Så langt har alle konverteringer vært basert på EASA Forordningen 1178/2011 og den såkalte konverteringsrapporten. Det siste er en rapport som ble godkjent av EASA høsten 2016 og som sier hvilke nasjonale regler og retningslinjer vi kan benytte under konverteringene.

Fra 15.10.2020 vil EASA Forordning 1178/2011 ikke lenger være aktuell. De fleste EASA-land har allerede gått over til det som er den endelige seilflyforskriften og som går under betegnelsen Part-SFCL. Dette er den forskriften som vil regulere alt som har med seilflysertifikater fremover, så på en måte har vi nå endelig «kommet i mål». Denne forskriften er mye enklere å forholde seg til enn 1178/2011, og vil inngå i det som EASA kaller «Sailplane Rule Book» som er en egen separat samling av tekniske-, operative- og sertifikatkrav kun for seilflyging.

Dermed vil vi også være ferdig med LAPL(S). Fra nå av vil det kun være snakk om en sertifikattype og det er SPL. For de som i dag har en LAPL(S) (og det er de fleste), er dette ikke noe problem da en LAPL(S) vil godkjennes som en SPL. Det er egentlig bare navnet som skiller.

Kravet til legeattest for den kommende SPL vil være det samme som i dag, dvs. en standard LAPL-legeattest. De praktiske kravene til SPL er stort sett de samme som de var i 1178/2011.

Så for alle som søker om konvertering etter 14.10.2020 er det kun SPL som gjelder da LAPL(S) ikke lenger er aktuell. Revidert søknadsskjema er lagt ut på hjemmesiden til NLT.

Fra 08.04.2021 er det ikke lenger tillatt å fly seilfly på nasjonalt bevis og all nyutdanning blir til SPL under en såkalt Declared Training Organisation eller DTO. For de som er i gang med en utdanning etter nasjonale regler, finnes det overgangsordninger for å komme over i det nye regime.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search