Rettigheter for instruktører

 In Nyheter

Som kjent foregår nå seilflyging i Norge parallelt under to regimer: EASA Regulation 1178/2011 eller FCL som den ofte kalles, og den nasjonale BSL D 4-1. Dette er i utgangspunktet ikke noe problem da konverteringen til et EASA-sertifikat kan gjøres helt frem til 08.04.2021. Dermed har vi i dag en del som flyr på en LAPL(S) eller SPL med tilhørende rettigheter, mens andre fortsatt er på nasjonalt bevis med tilhørende rettigheter. Vi har dermed også to kategorier av instruktører: De med EASA FI(S) rettighet og de med nasjonal IK-1/2/3 rettighet. Det har i den forbindelse vært (og er) litt diskusjon om «hvem kan være instruktør for hvem», dvs.:

  1. Kan en med FI(S) rettighet fungere som instruktør både for en med LAPL(S) eller SPL og en med nasjonalt bevis?
  2. Kan en med IK-1/2/3 rettighet fungere som instruktør både for en med LAPL(S) eller SPL og en med nasjonalt bevis?

Svaret på 1. over er ja, FI(S) gir rettighet til å fungere som instruktør for innehavere av begge typer av sertifikat.
Svaret på 2. over er i utgangspunktet nei, de med nasjonal instruktør-rettighet kan ikke fungere som instruktør for en med en LAPL(S) eller SPL.
Imidlertid ble det i 03.03.2020 på hjemmesiden til Norsk Luftsportstilsyn med bakgrunn i konverteringsrapporten, gitt informasjon om at frem til 08.04.2021 vil det være full fleksibilitet, dvs. svarene på både 1. og 2. er ja.
Norsk Luftsportstilsyn vil opprettholde dette standpunktet, men vil samtidig oppfordre alle med IK-1/2/3 som ikke har søkt om konvertering til LAPL(S) eller SPL med FI(S), om å gjøre dette så raskt det er praktisk mulig slik at vi får flest mulige instruktører over på FI(S).

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search