REVIDERT KRAV TIL ANTALL STARTER FOR Å VÆRE «CURRENT»

 In Nyheter

21. oktober 2019 publiserte vi hvilke krav som gjaldt for å være «current» på forskjellige startmetoder. Disse kravene er EASA’s krav slik de fremkommer i forskriften. Vi har nå gjort en revurdering av dette basert på følgende:

Til grunn for alle konverteringer ligger i tillegg til EASA’s forskrifter en såkalt Konverterings-rapport som i utgangspunktet ble laget av Luftfartstilsynet og senere revidert av Norsk Luftsportstilsyn for bruk for seilfly og ballong før oversendelse til EASA. Denne rapporten åpner for å kunne bruke norske krav og regler til en viss grad ved konvertering. Dette med krav til antall starter er ikke spesifikt tatt opp i rapporten, men vi finner det likevel riktig å revidere det opprinnelige kravet med følgende tillegg: De som ikke har det nødvendige antall starter i løpet av de siste 24 mnd. kan fornye rettigheten(e) ved å gjennomføre en PFT. Det blir da opp til instruktøren å vurdere hvor mange starter (eventuelt også solostarter) som vil være nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

Dette gjelder bare ved konvertering til LAPL(S) eller SPL. Etter utstedt LAPL(S) eller SPL gjelder EASA’s krav som de står i vårt innlegg av 21. oktober 2019.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search