Flyging med passasjerer

 In Nyheter

Utøvere som har fått SPL-sertifikat (eller LAPL(S)-sertifikat) utstedt basert på konvertering fra et nasjonalt bevis, kan fly med passasjerer forutsatt at de oppfyller kravene i Del-FCL pkt. FCL.060(b)(1) og pkt. FCL.105.S(b).
FCL.060(b)(1) krever at det er gjennomført minst 3 starter som fartøysjef på seilfly i de foregående 90 dager.
FCL.105.S(b) krever minimum 10 timers flygetid eller 30 starter som fartøysjef på seilfly etter første gangs utstedelse av det nasjonale beviset.

Nye utøvere som vil få SPL-sertifikat utstedt basert på opplæring i henhold til Del-SFCL og i regi av en DTO, kan fly med passasjerer forutsatt at de oppfyller kravene i Del-SFCL pkt. SFCL.160(e) og pkt. SFCL.115(a)(2)(ii).
SFCL.160(e) krever at det er gjennomført minst 3 starter som fartøysjef på seilfly unntatt TMG i de foregående 90 dager hvis flygingen skal foregå med seilfly unntatt TMG;
eller
minst 3 starter som fartøysjef på TMG i de foregående 90 dager hvis flygingen skal foregå med TMG.

SFCL.115(a)(2)(ii) krever minimum 10 timers flygetid eller 30 starter som fartøysjef på seilfly etter første gangs utstedelse av SPL. I tillegg kreves det en treningstur med en instruktør for å demonstrere nødvendig kompetanse;
eller
at fartøysjefen har en FI(S)-rettighet.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search