Obs: GYLDIGHET AV TEORIPRØVER

 In Nyheter

I løpet av 2019 ble det gjennomført flere teorikurs i regi av S/NLF Fly Trygt 3. Kursene dekket fagene Menneskelige Ytelser og Begrensninger (MYB), EASA-regelverk (FCL) og Radiotelefoni (RTL). Som en integrert del av disse kursene ble det avholdt skriftlig eksamen, og i noen tilfeller også praktisk prøve i RTL.

Husk at disse prøvene har en gyldighet på 24 mnd. fra dato for avlagt prøve. Det er dermed viktig at søknad om konvertering blir sendt innen 24 mnd. etter at du avla prøven. Overskrides denne tidsfristen, er prøvene ugyldig og må tas om igjen.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search