Konvertering av utgåtte, nasjonale seilflybevis til SPL-sertifikat

 In Nyheter

Det har kommet en del forespørsler om det fortsatt er mulig å konvertere fra nasjonale seilflybevis til SPL-sertifikat og hvilke krav som da skal gjelde.
Svaret her er at det fortsatt er mulig å konvertere. Norsk Luftsportstilsyn vil legge følgende til grunn:

  • Gyldig LAPL-legeattest
  • Bestått teorieksamen i alle 9 fagene. De som kan dokumentere bestått eksamen i de 4 fellesfagene Luftfartsrett (FCL-teori), Menneskets yteevne (MYB), Kommunikasjon (RTL) og Meteorologi i forbindelse med andre typer av luftfartssertifikater, trenger bare å avlegge eksamen i de 5 seilflyspesifikke fagene.
  • De som på søknadstidspunktet for konvertering til SPL-sertifikat kan dokumentere beståtte nasjonale teoriprøver under det gamle regime som ikke er eldre enn 36 mnd., vil få disse godkjent. Unntaket her er Luftfartsrett (FCL-teori) og Menneskets yteevne (MYB). Her må det avlegges ny prøve hvis ikke pkt. 2. over gjelder.
  • Når det gjelder den praktiske flygingen, er det del SFCL.160(a)(2) eller del SFCL.160(b)(2) som vil bli lagt til grunn. Det skal derfor gjennomføres en ferdighetskontroll med en kontrollant basert på kravene til en ferdighetsprøve.
  • I forkant av denne ferdighetskontrollen må kandidaten fly de nødvendige starter/timer for å oppnå de ferdigheter som er nødvendig. Det er her helt opp til ansvarlig FI(S) å bestemme omfang og innhold i treningen basert på kandidatens tidligere erfaring og status, samt hvilke rettigheter som ønskes på SPL-sertifikatet.
  • Hvis ikke allerede utført, må det gjennomføres og dokumenters en strekkflyging enten solo eller med instruktør (rent seilfly) eller en solo navigasjonstur (TMG), se også del SFCL.130 for mere detaljer.
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search