Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278548NLT-S-2020-14/1Søknad om SPL2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278549NLT-S-2020-14/2Søknad om FI(S)2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278545NLT-S-2020-14/3Kopi av nasjonal lisens2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278546NLT-S-2020-14/4Kopi av Klasse 2-legeattest2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278547NLT-S-2020-14/5Kopi av CPL(A)2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278579NLT-S-2020-14/6Dokumentasjon strekkflyging2020-02-03
SF37NLT-1160126773-278583NLT-S-2020-14/7Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2020-02-03