Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279616NLT-S-2020-45/1Søknad om LAPL(S)2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279368NLT-S-2020-45/2Kopi av LAPL-legeattest2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279369NLT-S-2020-45/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279370NLT-S-2020-45/4Dokumentasjon strekkflyginger2020-03-12
SF37NLT-1160126773-279303NLT-S-2020-45/5Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-03-12
SF37NLT-1160126773-279427NLT-S-2020-45/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-04-14