Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279374NLT-S-2020-64/1Søknad om LAPL(S)2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279375NLT-S-2020-64/2Kopi av nasjonal lisens2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279376NLT-S-2020-64/3Dokumentert PFT2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279377NLT-S-2020-64/4Søknad om nasjonal fornyelse 05.08.20192020-04-03
SF37NLT-1160126773-279378NLT-S-2020-64/5Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279379NLT-S-2020-64/6Kopi av LAPL-legeattest2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279380NLT-S-2020-64/7Resultater MYB og FCL2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279381NLT-S-2020-64/8Kopi loggbok strekkflyging 12020-04-03
SF37NLT-1160126773-279382NLT-S-2020-64/9Dokumentasjon strekkflyging 12020-04-03
SF37NLT-1160126773-279383NLT-S-2020-64/10Dokumentasjon strekkflyging 22020-04-03
SF37NLT-1160126773-279385NLT-S-2020-64/11Resultater MYB og FCL Oslo 26.02.20192020-04-03
SF37NLT-1160126773-279421NLT-S-2020-64/12Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-04-08