Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281370NLT-S-2021-83/1Søknad om SPL2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281371NLT-S-2021-83/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281372NLT-S-2021-83/3Kopi av PPL(A)2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281373NLT-S-2021-83/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281540NLT-S-2021-83/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-22