Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281395NLT-S-2021-86/1Søknad om SPL2021-04-14
SF37NLT-1160126773-281396NLT-S-2021-86/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281397NLT-S-2021-86/3Kopi av nasjonal lisens2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281308NLT-S-2021-86/4Resultater MYB, FCL og RTL 14.03.20212021-04-07
SF37NLT-1160126773-281429NLT-S-2021-86/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-14
SF37NLT-1160126773-281431NLT-S-2021-86/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-26