Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281438NLT-S-2021-90/1Søknad om SPL2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281439NLT-S-2021-90/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281440NLT-S-2021-90/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281441NLT-S-2021-90/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281442NLT-S-2021-90/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281685NLT-S-2021-90/6Resultater MYB og FCL 13.05.20212021-05-14
SF37NLT-1160126773-281676NLT-S-2021-90/7Utstedt SPL med følgebrev2021-05-21